Ekonomika

Jarní mrazy snížily sklizeň ovoce v Česku

Meziroční pokles úrody o 27 procent na 129 911 tun zapříčinily jarní mrazy z loňského roku. Pokles se týká všech druhů ovoce s výjimkou meruněk, malin a ostružin.
Ve srovnání průměrných každoročních sklizní za posledních pět let je tento pokles celkově 18 procent. Uvedená data pochází z výpočtů Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.
Definitivní výsledky sklizně potvrdily předpokládané výsledky, které byly odhadovány s čtvrtinovým poklesem úrody proti předchozímu roku. Ztráty se předběžně vyčíslují na 200 milionů korun. Kompenzace škod ze státního rozpočtu však byla ve výši pouze 50 milionů korun.
kvetoucí třešeň
Pokles se dotýká například jablek, jejichž sklizeň meziročně klesla dokonce o 29 procent na pouhých 102 847 tun. Tato sklizeň pak byla třetí nejnižší za posledních deset let. Slabá úroda jablek vznikla nejen díky jarním mrazům, ale také díky velmi suchému létu a také místním krupobitím, které nás v létě v loňském roce provázely. Proti již zmiňovanému pětiletému průměru klesla úroda o 22 procent.
jablečný sad
Dle dostupných zveřejněných údajů si v dlouhodobém hledisku stojí pěstitelé švestek, jejichž úroda meziročně sice klesla, ale jen o pěti a v podporování s pětiletým průměrem naopak vzrostla o 24 procent.
Jarní mrazy by pravděpodobně neovlivnily úspěch tolik, pokud by neuhodily ve dvou vlnách. První mrazy mezi minus pěti a minus dvěma stupni totiž přišly přesně v polovině dubna. Následovala ale totální pohroma, kdy přišly druhé obdobné mrazy na začátku května. Těmito mrazivými vlnami byly postiženi hlavně ovocnáři v severních, západních a také východních Čechách. Jižní Morava propadla mezi ročně v úrodě jablek o 52 procent na pouhých 15 tisíc tun.
V novodobé historii českého hospodářství však byl ještě kritickým rokem rok 2011, kdy se sklidilo jen 101 240 tun ovoce. Důvodem byly také mrazy.