Zahájení živnosti není dnes až tak neobvyklé a časově náročné. Pokud se podnikatel rozhodne k přerušení či pozastavení činnosti, je nutné dodržet zákonná opatření, která musíte dodržet.
kalkulačka a dokument

Vše zavčasu oznamte!

 
Ať už je váš důvod k přerušení či pozastavení jakýkoliv, nezapomeňte si vše naplánovat, jelikož po oznámení vám přestává být hrazeno zdravotní a sociální pojištění! Nepojištěné měsíce se vám nebudou započítávat do důchodového pojištění, proto si promyslete, jakým směrem se nadále budete ubírat. V případě, že nebudete chtít nastoupit do dalšího zaměstnání, určitě se přihlaste aspoň na úřad práce, díky kterému vám bude hrazeno zdravotní pojištění a při splnění zákonných požadavků se některých jedinců bude týkat také nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Přerušit, zrušit, vymazat?

 
Jakoukoliv změnu, ať už se jedná o přerušení, zrušení, pozastavení apod. je potřeba nahlásit nejen na zdravotní pojišťovnu, ale také na správu sociálního zabezpečení. Zákon nám ukládá lhůtu 8 dní, s výjimkou u finančního úřadu, kde se doba prodlužuje na 15 dní. Pokud nemáte čas nebo se vám z nějakého důvodu nechce obíhat jednotlivé úřady, existuje také jednotný papír, tzv. změnový list, díky kterému po vyplnění provedete ohlášení současně na všechny tři úřady.
nic v kapsách

Můžu činnosti zase obnovit?

 
Určitě! Tak, jak jste živnost přerušovali, tak ji i obnovíte. Najdete si čas a uděláte si zase byrokratické kolečko, kdy oběháte všechny úřady zvlášť  a nebo opět změnu nahlásíte pomocí změnového listu na kterémkoliv živnostenském úřadě.

A jak je to s výmazem ze živnostenského rejstříku?

 
I u tohoto rozhodnutí bude potřeba vykonat několik úkonů. Především je nutné si uvědomit, že výmaz z živnostenského rejstříku nějakou dobu trvá, neproběhne hned. Je zde jiný postup než u zapsání do obchodního rejstříku. Pokud máte zapsaných více živností a chcete smazat pouze některou položku, stačí ji nahlásit na živnostenském úřadě a položka se tak stane neaktivní, zatímco oprávnění jako celek, bude dále aktivní. Dle zákona se výmaz provádí až po 4 letech od ukončení všech živnostenských oprávnění, tj. pozastavení všech aktivních položek.