Společnost

Jak dlouho už lidé žijí na Zemi?

I když první lidé vznikly už před 6 mil. let, forma lidí, tak jak ho známe teď, se vyvinula až před 200.000 lety. Civilizace a lidské společenství je staré jen asi 6.000 let a industrializace začala až v 18. století. I když toho lidstvo stihlo ve velmi krátkém časovém úseku opravdu hodně, ukazuje se, že s odpovědností k jediné planetě, na které jsem prozatím schopni žít, jsme zase tak daleko nedošli.

Vývoj člověka

To, že existence lidí má, na planetu Zemi, účinek je nepopiratelné. Naše schopnost adaptace a přežití i v nejextrémnějších podmínkách, například i v oblastech jako je Antarktida, je fascinující. Ovšem nese to s sebou i negativní důsledky. Každý rok mizí více a více lesů po celé planetě. Ničíme celé ekosystémy a přírodní druhy proto, že lidé potřebují postavit nová obydlí pro rostoucí lidskou populaci.

Lidská společnost se rozrostla na 7 miliard lidí, což má za dopad vzrůstající znečištění z průmyslu a automobilů. Toto ovlivňuje naši planetu způsobem, který se dá jen velmi těžko předvídat. Některé účinky však vidíme již dnes, tající ledovce a globálně rostoucí teploty.

Jak jsme již nadnesli na začátku článku, první hmatatelné důkazy o existenci lidstva jsou staré přes šest milionů let. První dochované známky primátů zvané Adripithecus, která sídlila v Africe a jako první začali chodit vzpřímeně. Vzpřímená chůze byla esenciální, protože umožnila mít při pohybu volné ruce a používat primitivní nástroje nebo výzbroj.
Velký třesk

Skupina Homo, do které patříme i my, člověk moderního typu, Homo Sapiens začala vznikat před více než dvěma miliony let. Vyznačujeme se většími mozky, schopností využívat nástroje a tento druh přesáhl hranice ne jednoho, ale všech kontinentů. Našemu druhu se podařilo přežít a prospívat i přes klimatické změny, jako byla například doba ledová.

Jak to ovšem s lidským společenstvím dopadne, lez jen těžko říci. Doufejme, že naše inteligence nás povede směrem udržitelnosti a záchraně jediné planety, kterou máme.